Zajęcia hipoterapeutyczne przeznaczone  są dla osób m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym, stwardnieniem rozsianym, wadami postawy, upośledzeniem umysłowym, uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), niedowładem kończyn, zespołem Downa, autyzmem, zaburzeniami zachowania się, nadpobudliwością, zachowaniami agresywnymi, zamknięciem się w sobie oraz nerwicami, pamiętajmy jednak, że każdy może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.
 
 

 
 
Nasi hipoterapeuci:
Piotr Marzec:     518 - 664 - 094
 
Copyright ©2019 Lubelski Klub Jeździecki, All Rights Reserved.